Stichting Kapsalon is februari 2020 opgericht vanuit de ervaringen met intergenerationeel fotoproject DubbelBelicht. 
Doel is een podium te creëren waar we samen met bewoners verhalen ophalen en deze in verschillende tastbare vormen van kunst gieten. We willen bewoners actief betrekken bij het samen maken van kunst en via kunst begrip en geluksmomenten creëren. 
Vanuit Stichting kapsalon willen we letterlijk en figuurlijk de wereld mooier maken. KVK 77218817  NL84 RABO 0352 7183 82